การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีความแตกต่างที่ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาที่เห็นได้ชัดคือการใช้งานที่หลากหลายกว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความอิสระในการเลือกกลิ่นและรสชาติที่ถูกใจต่อผู้ใช้งานมากกว่าบุหรี่โดยทั่วไป แต่ประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าข้อนี้ก็อาจทำให้เกิดข้อเสียคือความซับซ้อนที่มากกว่าของการสูบบุหรี่ แต่หากคุณรู้จักกับพอทบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็อาจเปลี่ยนใจเพราะความสะดวกสบายในการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้

พอทบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบไม่กี่ส่วนที่ทำให้ผู้สูบสามารถใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น พอทบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักคือ pod catridges หรือหัวเปล่า ส่วนประกอบนี้คือส่วนที่มีสำหรับการบรรจุน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า โดยข้อดีของการมี pod catridges เช่นนี้คือส่วนสำคัญของพอทบุหรี่ไฟฟ้า เพราะทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนน้ำยาได้ง่าย หลายคนใช้วิธีการบรรจุน้ำยาใน pod catridges และพกพาหลายอันไว้เพื่อเปลี่ยนระหว่างวัน เพียงเปลี่ยน pod catridges ก็ทำให้เปลี่ยนน้ำยาได้ง่าย นอกจากนี้ หาก pod catridges เกิดเสียหายหรือใช้งานเป็นเวลานานก็สามารถหา pod catridges อันใหม่มาเปลี่ยนได้ง่าย จึงสะดวกสบายต่อผู้ใช้มาก

ส่วนต่อมาของพอทบุหรี่ไฟฟ้าคือคอยล์ คอยล์เป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นลวดและสำลี ทำหน้าที่อุ้มน้ำยาเอาไว้เพื่อให้เผาไหม้ความร้อนส่งไปยังลวด ทำให้น้ำยาส่วนนั้นระเหยใช้ในการสูบ ส่วนประกอบนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหนึ่งของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในการใช้งานควรเปลี่ยนคอยล์เมื่อมีกลิ่นไหม้ในการสูบหรือกลิ่นจากการสูบไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม

ส่วนประกอบสุดท้ายที่ควรรู้จักของพอทบุหรี่ไฟฟ้าคือตัวเครื่อง ประกอบไปด้วยส่วนแบตเตอรี่และการปรับไฟ ตัวเครื่องจะช่วยให้การใช้งานของพอทบุหรี่ไฟฟ้านั้นสะดวกขึ้น สามารถปรับไฟได้ตามความต้องการและปรับไปตามความเหมาะสมของน้ำยาแต่ละชนิดได้ เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นเพราะสามารถปรับไปตามความเหมาะสมของน้ำยาได้นั่นหมายถึงผู้ใช้สามารถเลือกน้ำยาที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ข้อแนะนำในการใช้งานคืออย่าใช้แบตเตอรี่จนหมด ให้หมั่นเปลี่ยนหรือชาร์จเมื่อใกล้หมดเสมอเพื่อคุณภาพในการสูบ

การใช้งานพอทบุหรี่ไฟฟ้าจึงง่ายต่อความเข้าใจด้วยส่วนประกอบที่ไม่มาก สามารถใช้งานได้ง่ายและออกแบบมาค่อนข้างสำเร็จรูป ไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงมากมายก็สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายและดูแลได้ง่ายอีกด้วย